Veksthuset Askim: Et møtested for næringslivet i Indre Østfold

Vekst, inovasjon og utvikling

  • Kjenner næringslivet i regionen
  • Råd om avtalerett, trygg finansiering og fleksibel likviditet
  • Din bedrifts vekst, innovasjon og utvikling

Et møtested for næringslivet

  • Møter, konferanser og seminarer for næringslivet i Indre Østfold
  • Faglig påfyll og gode diskusjoner
  • En møteplass der du bygger nettverk

Lav dørterksel

  • Her kan du komme inom for en kaffe og prat om økonomi, eiendom og juss for din bedrift
  • Vi gir deg rådgivning slik at din bedrift er best mulig rustet for å håndtere ulike utfordringer